Zandwinning

Hier en nu: verkiezingskoorts

Niemand kan op dit moment in eer en geweten een radicaal standpunt innemen, voor of tegen.

Daarvoor is er gewoon meer informatie en onderzoek nodig.

Op korte termijn (tot 14 oktober…) zou het voor een partij als Groen interessant zijn om heel hard NEEN te roepen. Wij kiezen echter om op een eerlijke manier aan politiek te doen. Ook al is een genuanceerde boodschap moeilijker. Ook al leven we, helaas, in tijden waar nuance vaak zoek is.

Standpunt

We kiezen niet voor de zandwinning.

We kiezen voor natuur, verantwoordelijkheid, realisme en lange termijn.

 • De gebieden op de donderslag die aangeduid zijn (door minister Muyters, N-VA…) zijn ecologisch gezien niet de meest waardevolle gebieden. Er staan productiebossen met naaldhout. In een ideale wereld zou er ook plaats moeten zijn voor ‘gewone’ bossen. Maar….
 • Op dit moment is het zo dat de Vlaamse regering (CD&V, N-VA, Open VLD) moeite heeft om de Europese doelstellingen te halen inzake waardevolle natuur.
 • Donderslag een grotere ecologische waarde geven kan helpen om de Europese doelstellingen te halen.

Het gebied een grotere ecologische waarde geven is dus wenselijk.

Een zandontginning is hiervoor absoluut niet nodig. Het kan ook zonder, heel graag zelfs.

Wie écht bekommerd is om de natuur gaat voor deze mogelijkheid. Alleen…wie gaat dat betalen?

Door een kleinschalige zandwinning voor regionaal gebruik toe te laten kunnen we misschien drie vliegen in één klap slaan

1) de ecologische meerwaarde kan gecreëerd worden op kosten van de ontginner,

2) de gemeente krijgt extra inkomsten

3) het zand hoeft niet over grote afstanden getransporteerd te worden (duurzamer, goed voor klimaatdoelstellingen).

Minimumgaranties

Om een dergelijke kleinschalige zandontginning te overwegen, eisen we:

 • dat de betrokken partijen (buurtbewoners, milieuverenigingen, lokaal bestuur, landbouwers, ...) op lokaal niveau een consensus bereiken (voorziene procedure 'complexeprojecten' volstaat niet)
 • dat er duidelijkheid is over de hoeveelheid zand en hoe het afgevoerd wordt
 • dat waardevolle gebieden zoals het brongebied van de A-beek en de ruiterskuilen op geen enkele manier verstoord worden
 • dat er een ecologische meerwaarde wordt gecreëerd na de zandwinning.
 • dat er transparantie wordt gegeven over de opbrengsten voor de gemeente.
 • dat er geen ruimte is voor politiek dienstbetoon, een hogere overheid kan dus niet meer sleutelen aan het akkoord bereikt op lokaal niveau. Zie krantenartikel 

Conclusie

 • We plaatsen ons op dezelfde lijn als milieu- en natuurverenigingen.
 • Wat garanties betreft gaan we een stap verder.

 

       Groen is dus de enige partij die resoluut voor natuur kiest en de burgers beslissingsrecht geeft.